Artikel Franeker Courant: ‘Cultuur voor elk kind’

23 februari 2022

Woensdag 23 februari stond er een mooi artikel in de Franeker Courant over cultuur op de basisscholen in Waadhoeke. Samen met Keunstwurk stelt Seewyn jaarlijks een cultuurmenu samen waar de scholen uit kunnen kiezen. Froukje Geerts (Keunstwurk) en onze directeur Berni Dijkerman hebben er na de lockdowns weer zin in. “Wat ons betreft moeten kinderen weer zoveel mogelijk naar buiten, lekker weer gaan beleven!”

Cultuur voor elk kind

Twee jaar lag alles stil, maar de basisschoolkinderen in Waadhoeke kunnen zich weer laven aan een breed cultuuraanbod. Meertaligheid, landschap en erfgoed staan centraal.

Keunstwurk en Seewyn Kunsteducatie organiseren sinds 2019 het cultuurmenu voor alle 34 scholen in de gemeente Waadhoeke en bouwen het aanbod steeds verder uit. De bedoeling is dat er in 2022 zestien activiteiten zijn voor groep 1-8, twee per jaar voor elke klas. ,,Alle kinderen zijn dan in hun acht jaar basisschool in elk geval een keer op alle belangrijke culturele plekken in Waadhoeke geweest,” vertelt Froukje Geerts van Keunstwurk. ,,Bijvoorbeeld bij de dijk in Oudebildtzijl, Martenastate en de Koornbeurs.”

De scholen kregen een duidelijke stem bij het opzetten van de thematische lijn van het aanbod. Meertaligheid, het ontstaan van het landschap in Waadhoeke en het werelderfgoed bleken belangrijke pijlers. Geerts: ,,We zijn begonnen bij het Wad. Wij zagen het wel voor ons, alle kleuters daar, maar de leerkrachten waren minder enthousiast; teveel gedoe met modder en laarsjes aan- en uittrekken. Nu hebben we Wiesje de Waadkleuter, de Pippi Langkous van Waadhoeke, die een rol speelt.”

Meemaken én zelf maken is cruciaal in het aanbod. Aan elke activiteit is een kunstenaar gekoppeld die de opgedane ervaringen omzet in een verwerkingsopdracht. Denk aan een meedansvoorstelling op boerderijen of het maken van soundscapes in de Aerdenplaats in Oudebildtzijl. De scholen vonden het ook belangrijk dat er lokaal aanbod was, aldus Geerts ,,Ze willen niet voor alles naar Franeker hoeven.” Vanaf komende maand is er een online-loket voor scholen waarop het aanbod cultuuronderwijs te vinden is. Geerts en haar collega Berni Dijkerman zijn blij dat ze weer los kunnen. ,,Wat ons betreft moeten kinderen weer zoveel mogelijk naar buiten, lekker weer gaan beleven!”