Discipline

Leeftijd

Locaties

UIT FESTIVAL Waadhoeke

Beste cultuurpartners, verenigingen, koren en andere cultuuraanbieders,

Graag willen wij samen met jullie de start van het culturele seizoen 2024-2025 zichtbaar maken d.m.v. een UIT FESTIVAL op 14 september 2024.

Op deze pagina verwijzen we naar activiteiten van deelnemende organisaties en verenigingen waar inwoners terecht kunnen.

Het doel is deelname aan cultuur te stimuleren en ons culturele veld zichtbaar te maken.

Dit pakken we graag in gezamenlijkheid met jullie op. Onderstaanden doen al mee! Voel je welkom om aan te sluiten!

Blaast de Bazuin
OpMaat Berltsum
Muziekvereniging Harmonie Beetgum – Fanfarekorps Bitgum
Drum- en showfanfare DSG
CMV de Bazuin
Advendo Boksum Blessum Deinum
Christelijke Fanfarekorps Concordia Wjelsryp
Christelijke muziekvereniging Burdine
Brassband Halleluja
Muziekferiening Opmaat
Kunst en Genoegen
Brassband Looft den Heer
De Belhamels van Burdine
Bliid boadskip sjongers
Schola Cantorum Mistúra
Kristlike Sjongferiening Halleluja
Zangvereniging Nocht en Wille
Noordijper Kamer koor
Bildts Frôlyskoor
Christelijk Bildts Mannenkoor
De Lofstem
Vocaal ensemble Rosa Frisia
Stedelijk muziekkorps Harmonie
Jeugd BigBand Count me in!
Vereniging Fanfare Constantia
Differt Sound Minnertsga
From Us Dronryp
Toneelvereniging Toi Toi Ouwe Syl
JTS Noorderwind

Neem bij interesse graag contact op.

Met vriendelijke groet,

Yvonne Bleijinga
Projectleider Cultuurdag

cultuurdagnwf@gmail.com