Discipline

Leeftijd

Locaties

Nij Talint Orkest 2023

 

Voor informatie:
Seewyn Kunsteducatie
Marianne Zijlstra-Hoek | 06-44196146 | beheer@seewyn.nl

Deelnemende verenigingen:
Stedelijke Muziekvereniging Harlingen, Hosanna Harlingen, Leger des Heils Harlingen, Advendo Franeker, Burdine St. Annaparochie, Concordia Wjelsryp, Halleluja Menaam,
De Bazuin Tzummarum, Kunst en Genoegen Dronryp, Ons Genoegen Marsum, Drum- en Showfanfare, DSG Waadhoeke, Stedelijk muziekcorps Harmonie Franeker, Sternse Slotlanders Franeker.

Overzicht contactpersonen deelnemende verenigingen