Discipline

Leeftijd

Locaties

Nij Talint Orkest 2023 | Doch ek mei!

Heb je ooit een instrument bespeeld? Of nog nooit, maar wil je het graag leren? Wil je ontdekken wat jij met muziek hebt? Lijkt het je geweldig om samen muziek te maken?

Ontdek het plezier van samen muziek maken!

In de gemeenten Harlingen en Waadhoeke start in Franeker, Harlingen en St. Annaparochie Nij Talint Orkest, een muziekproject voor volwassenen. Muzikale ervaring is niet nodig.
Je krijgt van de verenigingen een instrument te leen. De inspirerende begeleiding is in de handen van Luc Feikens in Harlingen, Syde van der Ploeg in Franeker en Eric Roelofsen in St. Annaparochie. Er zijn ervaren muzikanten om je te helpen. Je ontdekt je instrument en leert samen spelen. Daarnaast is er ruimte voor gezelligheid en ontspanning. Je repeteert tien keer.

Locatie Harlingen
Eerste repetitie: vrijdag 6 oktober 19.30 uur
Adres: Gebouw van het Stedelijk Hoogstraat 55 in Harlingen.
Locatie Franeker
Eerste repetitie: zaterdag 30 september 9.30 uur
Adres: De Driesprong, Salverderweg 21 in Franeker.
Locatie Sint Annaparochie
Eerste repetitie: zaterdag 14 oktober 15.30 uur
Adres: Ons Huis, Beuckelaerstraat 2 in St. Annaparochie.

De eigen bijdrage voor deelname aan het Nij Talint Orkest is 100 euro.
Aanmelden kan tot een week voor de eerste repetitie.

Voor aanmelden en informatie:
Seewyn Kunsteducatie
Marianne Zijlstra-Hoek | 06-44196146 | beheer@seewyn.nl

Deelnemende verenigingen:
Stedelijke Muziekvereniging Harlingen, Hosanna Harlingen, Leger des Heils Harlingen, Advendo Franeker, Burdine St. Annaparochie, Concordia Wjelsryp, Halleluja Menaam,
De Bazuin Tzummarum, Kunst en Genoegen Dronryp, Ons Genoegen Marsum, Drum- en Showfanfare, DSG Waadhoeke, Stedelijk muziekcorps Harmonie Franeker, Sternse Slotlanders Franeker.

Overzicht contactpersonen deelnemende verenigingen