Discipline

Leeftijd

Locaties

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 

Betaalmethode
Facturen voor het verschuldigde lesgeld ontvangt u per e-mail.
Het voor de lessen verschuldigde lesgeld kan op de volgende manieren:

Automatische incasso in 8 termijnen (in de periode oktober t/m mei)
Bankoverschrijving (jaarbedrag ineens)
Bedragen onder 150 euro worden in één keer afgeschreven.

Inschrijven

Na inschrijving via de website kan de cursist met de lessen beginnen, tenzij een cursist na inschrijving niet onmiddellijk geplaatst kan worden, dan komt hij/zij op de wachtlijst.

Tussentijds opzeggen / In geval van ziekte
Tussentijds opzeggen kan alleen plaatsvinden bij verhuizing of langdurige ziekte. Na twee maanden afwezigheid wordt restitutie van het lesgeld verleend voor de resterende maanden. In andere gevallen volgt  geen restitutie. Tussentijds opzeggen kan uitsluitend via e-mail aan info@seewyn.nl.

Restitutie / Inhalen van lessen
Lessen die vervallen wegens verzuim van de cursist hoeven niet te worden ingehaald. Lessen, die niet gegeven kunnen worden door verzuim van de docent, anders dan in geval van ziekte of bijzondere familieomstandigheden, worden ingehaald. Als Seewyn verantwoordelijk is voor meer dan 10% uitval van het totale aantal lessen, vindt restitutie plaats voor de gemiste lessen.

Overige bepalingen

Een cursusjaar bestaat uit 10 lesmaanden en loopt van september t/m juni.

Degene die de lesovereenkomst aangaat, verplicht zich het lesgeld tijdig te voldoen.

Er kunnen gedurende het cursusjaar beeld- en geluidmateriaal van cursisten worden gemaakt voor publicitaire doeleinden. Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart men zich hiermee akkoord. Cursisten die hier niet mee akkoord gaan kunnen dat bij het inschrijven kenbaar maken.

In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de directie.

Knipkaarten zijn geldig in het cursusseizoen van aanschaf.

Cursisten met een postcode buiten de Waadhoeke/Harlingen hebben een ongesubsidieerd tarief, neem contact op met de administratie voor informatie.

Klik hier voor onze privacy statement m.b.t. persoonsgegevens.

Vakantiedagen van Seewyn staan per cursusjaar op de website vermeldt.