Discipline

Leeftijd

Locaties

Privacystatement

Seewyn Kunsteducatie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website, haar cursisten en klanten en zorgt dat de persoonlijke informatie die wij ontvangen, vertrouwelijk wordt behandeld. In dit privacy statement beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.


Soort persoonsgegevens
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die bijdragen aan onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende transacties en relaties. Daarnaast gebruiken we uw gegevens ook voor activiteiten gericht op de vergroting van ons klantenbestand. Wij behandelen de verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Deze persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. Persoonsgegevens die worden verzameld, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Het betreft de volgende gegevens die wij van u kunnen verwerken: NAW-gegevens, telefoonnummer, betaalgegevens, geboortedatum, e-mailadres en interesses.

Doel van de gegevensverwerking
Seewyn Kunsteducatie verzamelt gegevens van personen die zich bij Seewyn Kunsteducatie inschrijven voor cursussen, workshops of anderszins diensten of producten van haar afnemen, van bezoekers van de website van Seewyn Kunsteducatie en van abonnees van Seewyn Kunsteducatie-nieuwsbrieven (gezamenlijk: “cursisten en klant(en) “) voor de volgende doeleinden:

  • Het uitvoeren en/of verwerken van inschrijvingen en transacties die schriftelijk en/of via de websites verlopen.
  • Voor direct marketing activiteiten van Seewyn Kunsteducatie, in het bijzonder om klanten te kunnen informeren over Seewyn Kunsteducatie, haar (andere) producten en diensten, en om deze informatie op de cursisten en klant(en) af te stemmen.
  • Om de nieuwsbrieven van Seewyn Kunsteducatie te kunnen toesturen aan cursisten en klanten die zich daarvoor hebben aangemeld.
  • Voor statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden (waaronder klanttevredenheidsonderzoek).
  • Om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op Seewyn Kunsteducatie van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

Wij vragen (bij inschrijving) toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s, geluidsopnamen en video’s) voor drukwerk (posters, folders, flyers) of op onze website of social media-kanalen. Verder doen we ons uiterste best om foto en videomomenten ook ter plaatse aan te kondigen. Wilt u niet op de foto, dan kunt dat bij de docent of de fotograaf aangeven. Zij houden daar dan rekening mee. Als er onverhoopt zonder uw toestemming een foto is gebruikt, terwijl u dat niet wilt, dan zullen we de betreffende foto verwijderen.

E-mailings
Wanneer u zich bij ons inschrijft voor een cursus of workshop, ontvangt u van ons servicemails. Het betreft informatie rondom uw cursus, annuleringen, informatie over bereikbaarheid en verbetering van onze dienstverlening. Wanneer u deze mails niet wenst te ontvangen, kunt u zich op ieder moment voor deze e-mails afmelden via de afmeldlink die u onderaan onze e-mails kunt vinden.

Nieuwsbrief
U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Deze aanmelding kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Cookies
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die via onze website op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als u onze website bezoekt. De cookies die wij gebruiken op onze website onthouden geen persoonlijke gegevens, zoals uw wachtwoord, naam, adres of leeftijd. De cookies onthouden alleen uw voorkeuren en interesses.

Uw gegevens inzien of aanpassen
U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens, deze aan te vullen, te corrigeren of te laten verwijderen. Hieronder een overzicht van de verschillende opties:

  • U kunt uw NAW en andere van u, in ons bezit zijnde, persoonsgegevens laten aanpassen.
  • Om aan te geven hoe u op de hoogte gehouden wilt worden door ons, kunt een e-mail sturen naar info@seewyn.nl, met als onderwerp: e-mailvoorkeuren.
  • U kunt zich te allen tijden afmelden voor e-mails, via de afmeldlink onderaan de e-mails.

Bewaren gegevens
Seewyn Kunsteducatie bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Indien een cursist en/of klant gedurende 7 jaar geen bezoek heeft gebracht aan Seewyn Kunsteducatie of anderszins een product of dienst van Seewyn Kunsteducatie heeft afgenomen, worden persoonsgegevens geanonimiseerd en daarna uitsluitend nog gebruikt voor statistische doeleinden. Gegevens van cursisten en klanten die hebben aangegeven nieuwsbrieven en/of direct marketing via e-mail van Seewyn Kunsteducatie te willen ontvangen, worden bewaard tot het moment dat zij zich eventueel afmelden.

Beveiliging
Seewyn Kunsteducatie (en haar leveranciers) hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen verlies, vernietiging of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden de ontvangen persoonsgegevens opgeslagen op beveiligde servers.

Wijzigingen
We kunnen dit privacy statement van tijd tot tijd wijzigen en zullen hier dan een update plaatsen.


Contact klantenservice
Neem gerust contact met ons op indien u nog verdere vragen heeft over ons privacybeleid, via info@seewyn.nl of schriftelijk via onderstaand adres o.v.v. Verzoek omtrent persoonsgegevens:

Stichting Seewyn Kunsteducatie
Sjaardemastraat 1
8801 KW Franeker