Discipline

Leeftijd

Locaties

Muziek in de Klas

Aanbod Muziek in de Klas 2024-2025

Tarieven Muziek in de klas 2024-2025

Friese scholen, cultuurinstellingen, aanbieders en politiek hebben samen een provinciaal convenant ondertekend waarin we met elkaar zijn overeengekomen dat cultuureducatie een vaste plek verdient in het curriculum van de school, het muziekaanbod is hier onderdeel van.

Met o.a. langdurige muziekprogramma’s op school, afgestemd op het niveau per leerjaar, biedt Seewyn Kunsteducatie kwalitatief rijk aanbod in een doorgaande leerlijn. Doordat de docent zich kan verbinden aan de school en haar omgeving, bevordert dit de integratie van cultuur met schoolthema’s en/of vieringen. In samenwerking mét het onderwijs en muziekverenigingen worden door Seewyn Kunsteducatie muzieklessen in het onderwijs ontwikkeld. Het wekken van interesse bij kinderen voor muziek is zeer belangrijk. Dit zijn onze toekomstige muzikanten.

Kinderen komen op creatieve wijze in aanraking met muziek en leren hun talent te ontdekken.
Door middel van muziek leren de kinderen over zichzelf, over elkaar en over de omgeving.