Discipline

Leeftijd

Locaties

Bijdrage in het lesgeld

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Voor wie?
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren (0-17 jaar) uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek- of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus. Ook inwoners van de gemeente Waadhoeke en Harlingen kunnen een beroep doen op het fonds.

Hoe werkt het?
De bijdrage bedraagt maximaal € 400,- (sport) en maximaal € 450,- (cultuur) per kind per jaar. De toekenning is in principe voor een jaar (twaalf maanden), tenzij het een afgebakende cultuurcursus van minimaal drie maanden/tien lessen betreft.

Een aanvraag kan op twee manieren gedaan worden:

  • Via een intermediair. Dit zijn professionals uit het onderwijs, sociale wijkteams, schuldhulpverlening, jeugdzorg, gezondheidszorg of maatschappelijk werk. De intermediairs zijn al betrokken bij de kinderen, jongeren en gezinnen en kennen de (financiële) thuissituatie en de sport/cultuurwensen van de kinderen/jongeren. Aanvragen kan via allekinderendoenmee.nl of samenvoorallekinderen.nl.
  • Door een ouder/verzorger, via samenvoorallekinderen.nl. Een vrijwilliger van Stichting Leergeld neemt vervolgens contact op en dient de aanvraag namens het gezin in bij het fonds.

Kijk voor meer informatie op de website van Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland.


Volwassenenfonds Sport & Cultuur

Voor wie?
Volwassen inwoners van de gemeente Waadhoeke met een kleine portemonnee kunnen gebruik maken van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Daarmee kunnen ze (weer) deelnemen aan sport en cultuur. Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur zorgt ervoor dat het lidmaatschap, lesgeld en/of materialen worden betaald. Het doel is dat iedereen kan meedoen aan sportieve en culturele activiteiten. Daarom neemt het fonds de financiële drempels weg.

Hoe werkt het?
Het bedrag wordt bepaald op basis van de hoogte van het lesgeld en eventueel de benodigdheden. Wie een beroep wil doen op het fonds, kan een aanvraag indienen via een intermediair. Dat kan bij medewerkers van het gebiedsteam: via gebiedsteam@waadhoeke.nl. Of bij de buurtsportcoaches van het Beweegteam Waadhoeke: via beweegteamwaadhoeke@sportfryslan.nl. Vervolgens wordt de aanvraag getoetst door het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Wanneer de aanvraag akkoord is, wordt de contributie rechtstreeks overgemaakt aan de vereniging.

Na goedkeuring wordt de bijdrage rechtstreeks aan de sport- of cultuuraanbieder betaald. Een aanvraag is geldig voor maximaal één jaar.