Discipline

Leeftijd

Locaties

Muziekexamens

Exameninformatie

Seewyn Kunsteducatie biedt instrumentale en zangleerlingen de mogelijkheid om eens in de twee jaar een examen af te leggen. De belangrijkste zaken op een rij:

 • Deelname aan de examens is vrijwillig.
 • Het examen kent een praktijkgedeelte en een theoriegedeelte.
 • Het praktijkgedeelte wordt voorbereid in de wekelijkse instrumentale les of de zangles.
 • Voor het theoriegedeelte worden aparte theorielessen gegeven.
 • Leerlingen kunnen eens per twee jaar examen doen:
  – A-examen in het tweede lesjaar
  – B-examen in het vierde lesjaar
  – C-examen in het zesde lesjaar
  – D-examen in het achtste lesjaar
 • De docent zal beoordelen wanneer een leerling examen kan doen. Dit kan eerder, maar ook later zijn.
 • Een leerling kan kiezen uit de volgende mogelijkheden:
  – Een volledig examen afleggen (praktijk + theorie), wat resulteert in het behalen van een diploma.
  – Alleen een praktijkexamen afleggen, wat resulteert in het behalen van een praktijkcertificaat.
  – Alleen een theorie-examen afleggen, wat resulteert in het behalen van een theoriecertificaat.

Praktijkexamen
Het praktijkexamen wordt voorbereid tijdens de muziekles. Bij dit examen speelt/zingt de leerling een examenprogramma, aangevuld met toonladders, prima vistaspel en gehoor- en ritmeoefeningen, voor een commissie van twee docenten (waaronder de eigen docent). De praktijkexamens worden gehouden in juni.

Theorie-examen
Gedurende het hele cursusjaar wordt, ter voorbereiding op het theorie-examen, een aantal theorielessen gegeven. Voor alle niveaus worden de lessen gegeven op Muziekschool Franeker en MFC Ons Huis in Sint Annaparochie. De theorielessen worden gegeven in twee periodes: oktober t/m december en januari t/m maart. Aan het einde van de serie lessen volgt een theorie-examen. Deze examens zijn in december en maart.

De theorielessen zijn in groepsverband en digitaal via muziekexamen.nl. Leerlingen kunnen op de website inloggen. Zo kan er ook thuis worden geoefend. Na circa acht lessen volgt het online schriftelijke theorie-examen. Het examen wordt gemaakt op een tablet, die door Seewyn ter beschikking wordt gesteld.

Leerlingen mogen zelf besluiten of ze de theorielessen willen volgen. Het deelnemen aan de theorielessen is niet verplicht. Het deelnemen aan het schriftelijk online theorie-examen is wél verplicht.

Aan het volgen van de theorielessen zijn extra kosten verbonden die niet in het reguliere lesgeld zitten. Leerlingen die hebben deelgenomen aan de theorielessen krijgen hiervoor een aparte factuur. Het tarief voor het volgen van de theorielessen is hier te vinden.


D-traject

Het D-traject is een traject dat leerlingen een of twee jaar voorafgaand aan het D-examen kunnen ingaan. Er worden in deze laatste twee jaar van de opleiding verschillende activiteiten georganiseerd ter voorbereiding op het examen. Uiteraard doen ook deze leerlingen een online schriftelijk theorie-examen. De theorielessen worden gegeven in de maanden oktober, november en december (1e periode) en januari, februari en maart (2e periode). Het schriftelijke examen is dan respectievelijk in december en maart.

Het examenonderdeel toonladders en prima vista (spelen op het eerste gezicht) wordt als module op een apart moment getoetst.

Er worden verschillende voorspeelmomenten/concerten georganiseerd, waar de kandidaten onderdelen uit hun examenprogramma kunnen voorspelen. Ter afsluiting vindt in juni een feestelijke diploma-uitreiking plaats.

De leerlingen die het D-traject volgen, krijgen dertig minuten hoofdvakles (instrumentaal/vocaal). De kosten van het D-traject zijn hoger dan die van de reguliere les (zie tarieven). De kosten van de theorielessen zijn in het lesgeld van het D-traject inbegrepen.


Voor alle overige informatie kunnen leerlingen en ouders terecht bij de eigen docent of bij examencoördinator Marten Miedema: martenm@home.nl.