Discipline

Leeftijd

Locaties

Over Seewyn

Seewyn Kunsteducatie is dé plek voor kunstonderwijs in Noordwest-Friesland.

Op onze leslocaties in de gemeenten Waadhoeke en Harlingen beleven kinderen, jongeren en volwassenen veel plezier bij het ontwikkelen van hun talenten op het gebied van muziek, theater en beeldende kunst.

Zo leveren wij een wezenlijke bijdrage aan de amateurkunst. En daarmee aan de vitaliteit van de regio.

Door het aanbieden van leuke en uitdagende lessen, cursussen en ensembles bevorderen wij de actieve en receptieve kunstparticipatie in Waadhoeke en Harlingen. Naast het aanbieden van lessen en cursussen op onze leslocaties zijn wij ook buitenschools actief, op een groot aantal basisscholen en binnen het voortgezet onderwijs.

Seewyn Kunsteducatie heeft vestigingen in Franeker, Sint Annaparochie en Harlingen. Daarnaast zijn er dependances in de gemeente Waadhoeke, onder andere in Oudebildtzijl, Tzum en Wjelsryp. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Franeker, aan Sjaardemastraat 1.

Stichting Seewyn Kunsteducatie is in 2019 ontstaan uit Ritmyk en Muzarthe. Beide kunsteducatieinstellingen wilden graag nauwer gaan samenwerken. Deze krachtenbundeling volgde op een gemeentelijke herindeling en mondde uit in een fusie.

Ritmyk was tot de eenwording actief in de gemeenten Franekeradeel, Littenseradeel en Harlingen. Muzarthe verzorgde lessen en cursussen in Het Bildt. De gemeenten Franekeradeel, Menaldumadeel, Littenseradeel en Het Bildt smolten in 2018 samen tot Waadhoeke.

 

Seewyn & Gouvernance
Seewyn hanteert voor haar beloningsbeleid de CAO Kunsteducatie. Fair pay wordt zoveel als mogelijk toegepast bij het samenwerken.
Bestuursleden zijn onbezoldigd en krijgen een onkostenvergoeding per vergadering.
Seewyn onderschrijft de Cultural Governance Code , Code Diversiteit en Inclusie en Fair Practice Code.


Seewyn Kunsteducatie is lid van brancheorganisatie Cultuurconnectie.