Cultuurnetwerk Harlingen

5 juli 2024

Cultuurnetwerk Harlingen zet zich samen in voor betekenisvolle educatie op school!

Seewyn Kunsteducatie faciliteert het Cultuurnetwerk Harlingen en werkt hierin samen met de scholen, gemeente Harlingen, keunstwurk en lokale cultuuraanbieders. Samen delen we de ambitie om kunst en cultuur een vaste plek in het onderwijsprogramma te geven. En voorzien wij leerlingen in het primair onderwijs in kwalitatief rijk en divers kunstaanbod. Het Kunst- en Cultuurmenu voor basisscholen in Harlingen bestaat naast kennismakingslessen bij Zeezinnig én verdiepende muzieklessen in de klas uit een plusprogramma met divers aanbod van lokale aanbieders.

Het kunst- en cultuurmenu van Seewyn Kunsteducatie gaat over de identiteit van Harlingen en belangrijke lokale thema’s. De lokale cultuuraanbieders hebben invulling gegeven aan deze thema’s vanuit hun vakmanschap en expertise. En in samenwerking mét het onderwijs en muziekverenigingen worden muzieklessen in het onderwijs ontwikkeld, afgestemd op het niveau per leerjaar. De kinderen ervaren kunstzinnige activiteiten, zowel binnen als buiten de school. Hierin ontdekken ze van alles over zichzelf, elkaar en hun omgeving.

Cultuureducatie spreekt competenties als onderzoeken, creëren, presenteren en samenwerken aan én biedt een andere manier van kijken. Daarmee vult het andere onderwijsgebieden aan. Daarnaast gaat iedere leerling net even anders met leerstof om.

In de literatuurstudie van wetenschapsjournalist Mark Mieras uit 2024 worden wetenschappelijke resultaten over de impact van kunst- en cultuuronderwijs op de ontwikkeling van het kind samengebracht. Eén van de belangrijkste internationaal gedeelde conclusies is dat kansengelijkheid toeneemt door kunstonderwijs op school.