Discipline

Leeftijd

Locaties

Althoorn

Sint Annaparochie, Oude Bildtzijl, Harlingen - MFC Het Vierkant, Franeker - Sjaardemastr 1, Wjelsryp, Tzummarum, Deinum, Berlikum, Nij Altoenae - Gerf. Kerk, Menaldum, Beetgumermolen - Molewjuk, Bitgum Tjipke Pasma , Piet Visser , Andries Kramer , Marten Miedema , Bart van der Ploeg , Fokje de Jong

Prijs berekenen

Leeftijd:
Bereken de prijs voor deze cursus
Locaties & inschrijven

Locaties & inschrijven

Geef je voorkeuren voor deze les aan m.b.v. onderstaande velden. Voor definitieve plaatsing en tijden wordt altijd contact met je opgenomen.

Aanmelden

Lesdag, tijd en leslocatie keuze is verplicht
Kies je lesvorm

Cursist / leerling

Aanhef field is verplicht

Gegevens betalingsplichtige

Betaal field is verplicht
Termijnen is verplicht
Termijnen is verplicht