Discipline

Leeftijd

Locaties

Bastuba

Sint Annaparochie, Harlingen - MFC Het Vierkant, Franeker - Sjaardemastr 1, Wjelsryp, Tzummarum, Spannum, Arum, Deinum, Berlikum, Oude Bildtzijl, Nij Altoenae - Gerf. Kerk, Beetgumermolen - Molewjuk, Bitgum, Dronrijp - MFA, Menaldum, Sexbierum Tjipke Pasma , Piet Visser , Andries Kramer , Marten Miedema , Fokje de Jong , Bart van der Ploeg

Prijs berekenen

Leeftijd:
Bereken de prijs voor deze cursus
Locaties & inschrijven

De bastuba is een koperblazer met een lagere klank dan de tuba. Het is een belangrijk melodie-instrument in bijvoorbeeld een fanfare of harmonie.

De tuba heeft meestal drie of vier (pomp- of draai)ventielen. Ze kunnen voor- en bovenaan in een instrument staan. Met het indrukken van de ventielen wordt de toon verlaagd.

Locaties & inschrijven

Geef je voorkeuren voor deze les aan m.b.v. onderstaande velden. Voor definitieve plaatsing en tijden wordt altijd contact met je opgenomen.

Aanmelden

Lesdag, tijd en leslocatie keuze is verplicht
Kies je lesvorm

Cursist / leerling

Aanhef field is verplicht

Gegevens betalingsplichtige

Betaal field is verplicht
Termijnen is verplicht
Termijnen is verplicht