Discipline

Leeftijd

Locaties

Euphonium

Sint Annaparochie, Wjelsryp, Harlingen - MFC Het Vierkant, Franeker - Sjaardemastr 1, Tzummarum, Deinum, Berlikum, Oude Bildtzijl, Nij Altoenae - Gerf. Kerk, Beetgumermolen - Molewjuk, Bitgum, Dronrijp - MFA, Sexbierum, Menaldum Andries Kramer , Tjipke Pasma , Marten Miedema , Piet Visser , Fokje de Jong , Bart van der Ploeg

Prijs berekenen

Leeftijd:
Bereken de prijs voor deze cursus
Locaties & inschrijven

Een euphonium (eufonium) is een koperblazer. Hij behoort tot de tubafamilie en wordt ook wel tenortuba genoemd.
De bijzondere naam van het instrument is afgeleid van het Griekse woord euphonos, wat ‘mooi klinkend’ betekend.

Een euphonium lijkt sterk op een bariton. Zijn klank is wat zwaarder dan van een bariton. Ook de vorm is anders. Een bariton heeft een nauwere buis, die ook meer cilindrisch is. De stembuis kan er daardoor in beide richtingen in gestoken worden, terwijl die van het euphonium maar in een richting past.

Bijna alle euphoniums hebben drukventielen, drie of vier stuks.

Je leert bij ons euphonium spelen van Andries Kramer, Tjipke Pasma of Syde van der Ploeg.

Locaties & inschrijven

Geef je voorkeuren voor deze les aan m.b.v. onderstaande velden. Voor definitieve plaatsing en tijden wordt altijd contact met je opgenomen.

Aanmelden

Lesdag, tijd en leslocatie keuze is verplicht
Kies je lesvorm

Cursist / leerling

Aanhef field is verplicht

Gegevens betalingsplichtige

Betaal field is verplicht
Termijnen is verplicht
Termijnen is verplicht