Discipline

Leeftijd

Locaties

Trombone

Harlingen, Franeker, Sint Annaparochie, Wjelsryp, Tzummarum, Spannum, Arum, Deinum, Berlikum, Oude Bildtzijl, Nij Altoenae - Gerf. Kerk, Beetgumermolen, Bitgum, Dronrijp - MFA, Sexbierum, Menaldum Piet Visser , Syde van der Ploeg , Andries Kramer , Tjipke Pasma , Marten Miedema , Fokje de Jong , Bart van de Ploeg

Prijs berekenen

Leeftijd:
Bereken de prijs voor deze cursus
Locaties & inschrijven

De trombone is een grote koperblazer waarbij je door het in- en uitschuiven van de buis de toonhoogte kunt bepalen.

Door de schuif in te trekken, wordt de toon hoger. In de verst uitgeschoven positie is de buislengte bijna anderhalf keer zo lang als in de meest ingeschoven stand.

Locaties & inschrijven

Geef je voorkeuren voor deze les aan m.b.v. onderstaande velden. Wordt je factuur betaald door derden? (Korps, vereniging of Jeugdfonds Cultuur) Geef dit aan in het opmerkingen veld. Voor definitieve plaatsing en tijden wordt altijd contact met je opgenomen.

Aanmelden

Lesdag, tijd en leslocatie keuze is verplicht
Kies je lesvorm

Persoonsgegevens.

Aanhef field is verplicht

Gegevens betalingsplichtige

Betaal field is verplicht
Termijnen is verplicht