Lezing Symboliek in oude muziek

8 maart 2023

Wim de Vrij gaat nader in op de functie en betekenis van
muziek en hoe de symbolische werking ervan door de eeuwen
heen tot stand is gekomen. Dit alles geplaatst in een historisch perspectief.

We gaan maandag 20 maart op bezoek bij de oude Grieken.
Hun ideeën verspreidden zich geleidelijk aan door heel Europa,
tot in de middeleeuwen met zijn burchten, kerken en kloosters.
We krijgen zicht op hoe meerstemmige muziek is ontstaan en
wat daarvan de diepgevoelde betekenis is geweest. En hoe dat
later van grote invloed was op de manier van componeren,
bijvoorbeeld door Bach. En hoe is het tegenwoordig gesteld
met de symboliek en betekenis die we toekennen aan muziek?
Een lezing waarin klinkende muziek en ondersteunende beelden
een ander licht werpen op een boeiend aspect van muziek!

Datum/tijd: maandag 20 maart, 9.30 – 11.00 uur
Locatie: Seewyn leslocatie, Beuckelaerstr 2 in Sint Annaparochie
Kosten: 10 euro
Opgave: https://seewyn.nl/cursus/luistercursus-klassieke-muziek-2/