Discipline

Leeftijd

Locaties

Cornet

Sint Annaparochie, Nij Altoenae - Basisschool, Harlingen - MFC Het Vierkant, Franeker - Sjaardemastr 1, Wjelsryp, Tzummarum, Spannum, Arum, Deinum, Berlikum, Oude Bildtzijl, Nij Altoenae - Gerf. Kerk, Menaldum, Beetgumermolen - Molewjuk, Bitgum, Dronrijp - MFA, Sexbierum Piet Visser , Tjipke Pasma , Syde van der Ploeg , Andries Kramer , Marten Miedema , Fokje de Jong , Bart van der Ploeg

Prijs berekenen

Leeftijd:
Bereken de prijs voor deze cursus
Locaties & inschrijven

Locaties & inschrijven

Geef je voorkeuren voor deze les aan m.b.v. onderstaande velden. Voor definitieve plaatsing en tijden wordt altijd contact met je opgenomen.

Aanmelden

Lesdag, tijd en leslocatie keuze is verplicht
Kies je lesvorm

Cursist / leerling

Aanhef field is verplicht

Gegevens betalingsplichtige

Betaal field is verplicht
Termijnen is verplicht
Termijnen is verplicht