Discipline

Leeftijd

Locaties

Syde van der Ploeg

 

Trompet

39

diverse locaties, Franeker, Harlingen, Sint Annaparochie, Deinum, Oude Bildtzijl, Wjelsryp, Nij Altoenae, Tzummarum, Arum, Beetgumermolen, Marsum, Bitgum, Dronrijp, Sexbierum, Menaldum, Spannum, Berlikum

Meer informatie

Waldhoorn

39

Sint Annaparochie, Arum, Franeker, Beetgumermolen, Bitgum, Dronrijp, Sexbierum, Menaldum, Harlingen, Wjelsryp

Meer informatie

Euphonium

39

Harlingen, Franeker, Wjelsryp, Arum, Beetgumermolen, Bitgum, Dronrijp, Sexbierum, Menaldum, Nij Altoenae, Sint Annaparochie, Tzummarum, Spannum, Deinum, Berlikum, Oude Bildtzijl

Meer informatie

Cornet

39

Nij Altoenae, Sint Annaparochie, Beetgumermolen, Menaldum, Bitgum, Dronrijp, Sexbierum, Deinum, Harlingen, Franeker, Wjelsryp, Tzummarum, Spannum, Arum, Berlikum, Oude Bildtzijl

Meer informatie

Bastuba

39

Bitgum, Dronrijp, Menaldum, Sexbierum, Beetgumermolen, Harlingen, Franeker, Sint Annaparochie, Wjelsryp, Tzummarum, Spannum, Arum, Deinum, Berlikum, Oude Bildtzijl, Nij Altoenae

Meer informatie

Esbas

39

Sint Annaparochie, Bitgum, Dronrijp, Sexbierum, Menaldum, Beetgumermolen, Tzummarum, Spannum, Arum, Deinum, Berlikum, Harlingen, Franeker, Wjelsryp, Oude Bildtzijl, Nij Altoenae

Meer informatie

Bugel

39

Sint Annaparochie, Oude Bildtzijl, Deinum, Berlikum, Wjelsryp, Beetgumermolen, Bitgum, Dronrijp, Sexbierum, Menaldum, Spannum, Tzummarum, Easterein - De Foareker, Harlingen, Franeker, Arum, Nij Altoenae

Meer informatie

Althoorn

39

Sint Annaparochie, Nij Altoenae, Bitgum, Dronrijp, Menaldum, Sexbierum, Beetgumermolen, Harlingen, Franeker, diverse locaties, Wjelsryp, Tzummarum, Spannum, Arum, Deinum, Berlikum

Meer informatie

Bariton

39

Spannum, Sint Annaparochie, Nij Altoenae, Wjelsryp, Tzummarum, Bitgum, Dronrijp, Menaldum, Sexbierum, Beetgumermolen, Deinum, Berlikum, Oude Bildtzijl, Harlingen, Franeker, Arum

Meer informatie

Trombone

39

Sint Annaparochie, Nij Altoenae, Beetgumermolen, Bitgum, Dronrijp, Sexbierum, Menaldum, Harlingen, Franeker, Wjelsryp, Tzummarum, Spannum, Arum, Deinum, Berlikum, Oude Bildtzijl

Meer informatie