Miranda Popken volgt Berni Dijkerman op!

28 september 2023

Nieuwe directeur Stichting Seewyn Kunsteducatie.

Berni Dijkerman geeft sinds 2013 leiding aan Seewyn en gaat per 1 oktober genieten van haar pensioen. “Met heel veel passie en plezier heb ik dit mooie werk mogen uitvoeren. Seewyn verdient een stevige plek in de regio en met de inzet van het team onder de bezielende leiding van Miranda Popken gaat dit vast lukken.”

Stichting Seewyn is actief in de gemeente Waadhoeke en Harlingen. Onder Dijkerman’s leiding heeft de organisatie zich breed ontwikkeld. Van muziekschool naar een veelzijdige instelling voor kunsteducatie die aan alle scholen aanbod in diverse kunstdisciplines biedt én fungeert als spin in het web in de regionale cultuursector.

De scholen krijgen in Waadhoeke middels Waadzinnig en in Harlingen middels Zeezinnig een cultuurmenu aangeboden. Dit ontstaat in samenspraak met gemeenten, scholen en regionale kunstaanbieders en cultuurinstellingen. Gebaseerd op actuele en lokale thema’s wordt de omgeving van de school gekoppeld aan verwerkingslessen in kunstdisciplines, waardoor kinderen anders leren kijken naar zichzelf, naar hun omgeving en naar de wereld.

Seewyn biedt een doorgaande leerlijn muziek tijdens en ná schooltijd! Seewyn is er trots op dat kinderen in de hele regio op school kunnen kennismaken met muziekonderwijs. Dat ze zich kunnen ontwikkelen tijdens het cursusaanbod op school en in de vrije tijd, samen leren spelen en hun muzikale talenten kunnen ontplooien. Het leren bespelen van een instrument levert veel op!

Margot Hoiting, voorzitter van het bestuur, heeft veel waardering voor het werk wat Berni Dijkerman heeft verzet èn het volste vertrouwen in de benoeming van de nieuwe directeur. “Het bestuur is ervan overtuigd dat Miranda Popken met haar expertise en visie een waardevolle bijdrage zal leveren aan de verdere ontwikkeling van onze organisatie en de verankering van cultuureducatie en participatie in Noordwest Friesland.”

“Kunsteducatie heeft een essentiële rol en onmisbare functie in de talent- en cultuurketen.
Het plezier en de persoonlijke ontwikkeling van iedereen die aan cultuur deelneemt draagt onmiskenbaar bij aan een rijk cultureel klimaat in de regio. Het is voor mij een grote eer om samen met het bevlogen team van Seewyn de ambitie waar te maken om Seewyn uit te bouwen tot dé partner voor cultuureducatie en -participatie in Noordwest Fryslân,” aldus Popken.