Ruim 200 kinderen uit groep 3 genieten van Muzykwyn

1 oktober 2022

Vorige week hebben 230 kinderen uit groep 3 van basisscholen in de gemeenten Harlingen en Waadhoeke genoten van Muzykwyn. Docenten van Seewyn verzorgden op dinsdag 27, donderdag 28 en vrijdag 29 september op de leslocaties in Harlingen, Franeker en Sint Annaparochie een interactief muziekprogramma.

Er speelde een band van muziekdocenten, waarmee ook leuke liedjes werden gezongen. Verder werd een kort liedje ingestudeerd. Ook op het programma stonden stemgym, bodypercussie en spotdance. De kinderen van de volgende basisscholen waren aanwezig:

 • Het Baken, Harlingen
 • Middelstein, Midlum
 • It Iepen Finster, Achlum
 • De Korendrager, Franeker
 • De Waadwizer, Tzummarum
 • Eben Haëzer, Menaldum
 • De Twinner, Sint Jacobiparochie
 • Slotschool, Sint Annaparochie
 • ‘t Fonnemint, Sint Annaparochie
 • Lyts Libben, Berlikum
 • De Grûnslach, Welsryp

Muzykwyn in Sint Annaparochie