Discipline

Leeftijd

Locaties

Scholen Gemeente Waadhoeke

Waadzinnig is het Cultuurnetwerk van de gemeente Waadhoeke

Dit is het educatie aanbod Waadzinnig schooljaar 2022-2023.
Waadzinnig ondersteunt kinderen om meer over zichzelf en hun omgeving te weten te komen.

Het bestaat nu voor het eerst uit een kunst- en cultuurmenu (KCE) en een natuur- en milieu-aanbod (NME). Het NME-aanbod wordt verzorgd door het IVN, in opdracht van de gemeente Waadhoeke. Het is een pilotjaar.

Het kunst- en cultuurmenu wordt ingericht in vier bouwen. Waarbij binnen elke bouw de vier centrale thema’s (meertaligheid, erfgoed, landschap, kijken naar kunst) terugkeren. Ieder jaar voor elke groep 2 activiteiten. Zo krijgt ieder kind 16 activiteiten in 8 jaar tijd. Voor het cultuurmenu hoef je, behalve het keuze-onderdeel in groep 7/8, geen voorkeuren aan te geven.

Voor het NME-aanbod geldt dat er wel een aantal activiteiten zijn waarvoor je je moet aanmelden. Wel is alles uit dit aanbod gratis voor scholen in dit pilotjaar.

Uiteindelijk is Waadzinnig in opdracht van de scholen in Waadhoeke. Jullie zijn eigenaar. Dus laat ons weten wat je ervan vond en wat jullie wensen zijn. Via het evaluatieformulier of via contact@waadzinnig.n

Inloggen
Scholen kunnen de planning van de Waadzinnig-programma’s hier bekijken. Voer de inloggegevens in die via Planned Culture zijn verkregen. Neem bij vragen contact op met Lotte Rodrigo: contact@waadzinnig.nl.

Bekijk onderstaande video met informatie over het programma-aanbod:

Noteer alvast de volgende belangrijke data in de agenda:
Dinsdag 3 oktober 2023 | 15.00 -16.30 uur | ICC-bijeenkomst Waadhoeke en Harlingen
Elkaar ontmoeten, je laten inspireren en bevorderen van deskundigheid

Donderdag 2 november 2023 | 15:00-19:00 uur | Cultuureducatiefestival Keunstwurk

Donderdag 21 maart 2024 | 15:00-16:30 uur | ICC-bijeenkomst Waadhoeke en Harlingen
Elkaar ontmoeten, je laten inspireren en bevorderen van deskundigheid


Contact

Denk mee! Mail naar contact@waadzinnig.nl.