Discipline

Leeftijd

Locaties

Scholen Gemeente Harlingen

Zeezinnig is het Kunst- en Cultuurnetwerk van de gemeente Harlingen!

Het biedt diverse opties voor kinderen om meer te leren over zichzelf en hun omgeving. Het menu bevat verschillende keuzemogelijkheden voor verschillende schoolniveaus, samengesteld door culturele aanbieders uit Harlingen en Waadhoeke. Van theater tot beeldende kunst, van museumbezoeken tot dans, en van koeienpoep tot erfgoed.

Download hier de Zeezinnig 2023-2024 brochure met het aanbod als PDF.

 

De naam “Zeezinnig” weerspiegelt de maritieme identiteit en geografische ligging van Harlingen. Het benadrukt de historische betekenis van de zee voor de gemeenschap en creëert een gevoel van trots.
Schooljaar 23-24 willen we gebruiken om het Kunst- en Cultuurmenu door te ontwikkelen, dit doen we graag samen met de scholen en de cultuuraanbieders.

Belangrijke data om te noteren in de agenda zijn:

Dinsdag 19 september 15.30-17.00 uur Netwerkbijeenkomst Harlingen voor culturele aanbieders en scholen. Eerste gezamenlijke brainstormsessie voor het Kunst- en Cultuurmenu 2024-2025.

Dinsdag 3 oktober 15.30-17.00 uur ICC-bijeenkomst voor Gemeente Waadhoeke en Harlingen. Elkaar ontmoeten, je laten inspireren en bevorderen van deskundigheid

Donderdag 2 november Cultuureducatiefestival Keunstwurk

Dinsdag 16 januari 15.30-17.00 uur Netwerkbijeenkomst Harlingen voor culturele aanbieders en scholen. Tweede gezamenlijke brainstormsessie voor het Kunst- en Cultuurmenu 2024-2025.

Donderdag 21 maart 15.30-17.00 uur ICC-bijeenkomst voor Gemeente Waadhoeke en Harlingen. Elkaar ontmoeten, je laten inspireren en bevorderen van deskundigheid

Donderdag 27 juni 15.30-17.00 uur Netwerkbijeenkomst Harlingen. Presentatie Kunst- en Cultuurmenu 2024-2025.